Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 111 Tampereen kaupungin sähköpostiosoitteen käyttäminen luottamustehtävän hoitamisessa uudella valtuustokaudella 

TRE:6554/01.03.00/2020

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja
  • Oksala Jarkko, Tietohallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh. 050 434 5466 ja palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin luottamushenkilöiden tietojärjestelmäympäristö on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. O365-palveluympäristö ja siihen liittyvä tampere.fi-sähköposti ovat parantaneet mahdollisuuksia toimia laiteriippumattomasti, mutta silti yhtenäisesti kaupungin tietoturvallisessa ympäristössä. Tämän mahdollistamiseksi on edellytys, että luottamushenkilöt sitoutuvat käyttämään Tampereen kaupungin tarjoamia järjestelmiä uudella valtuustokaudella.

Kaupunginhallituksen yhtenä tehtävistä on ohjata digitalisaation hyödyntämistä. Kaupunki on kehittänyt kuluvalla valtuustokaudella luottamushenkilöiden sähköisiä työvälineitä ja edistänyt niiden käyttöönottoa laajasti. Kesällä 2020 luottamushenkilöt ovat saaneet käyttöönsä kaupungin tarjoaman O365-palvelun, joka mahdollistaa usean eri Microsoftin toimistosovelluksen (mm. Word, Powerpoint, Excel, Teams) käyttämisen ilmaiseksi. O365-palvelun käyttöönoton yhteydessä kaikille luottamushenkilöille luotiin @tampere.fi-sähköpostiosoite, jota käytetään aina kirjauduttaessa kyseiseen palveluun. Esimerkiksi Teams-sovelluksen käyttäminen toimielinten sähköisissä kokouksissa edellyttää @tampere.fi-sähköpostin käyttöä. 

Verkkoselaimella käytettävä O365-palvelu on laiteriippumaton ja sitä on helppo käyttää eri laitteilla kuten kannettavalla tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Outlook-sovellukseen voi liittää useita eri sähköpostitilejä ja O365-palvelusta on mahdollista ottaa sähköpostiohjelman ilmoitukset käyttöön. Lisäksi alkavalla valtuustokaudella on tarkoitus laajentaa O365-palvelun käyttöä luottamushenkilöillä siten, että sinne tullaan lisäämään luottamushenkilöiden käyttöön tarkoitettua perehdytys- ja koulutusmateriaalia. O365-palvelun käytön lisäksi toimielinten kokouskutsut lähtevät Selma-päätöksentekojärjestelmästä luottamushenkilöiden @tampere.fi-sähköpostiosoitteisiin. 

Tampereen kaupungin sähköpostiosoitteen käyttäminen luottamustehtävän hoitamisessa selkeyttää, sujuvoittaa ja parantaa luottamushenkilöille suunnattua viestintää. Tampereen kaupungin luottamushenkilöt edustavat luottamustehtävässään päättäviä toimielimiä kuntalaisten suuntaan. Viestittäessä @tampere.fi-sähköpostiosoitteesta vastaanottaja näkee suoraan kaupungin tunnuksen ja viestijän nimen, jolloin hän voi olla varma viestin lähettäjästä. Lisäksi luottamushenkilöiden yhtenäinen sähköpostikäytäntö varmistaa sen, että sähköpostiosoitteiden hallinnointi ja käytön tuki yhdenmukaistuvat ja parantuvat kaupunkitasoisesti.

Tampereen kaupungin sähköpostiosoitteen käytöllä on myös tietoturvaan liittyviä vaikutuksia, sillä @tampere.fi-sähköpostijärjestelmän sisällä lähetyt viestit kulkevat tietoturvallisesti. Kaupungin sähköpostijärjestelmän sisällä voidaan tarvittaessa välittää tietoturvallisesti luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa sisältäviä viestejä ilman, että viestit lähettäjän tietämättä päätyisi salaamattomana julkisen verkon puolelle. Tästä syystä automaattista viestin edelleen lähettämistä @tampere.fi-sähköpostista ei voida tietoturvallisesti toteuttaa. Kaupungin sähköpostijärjestelmään säännöllisesti tehtävillä päivityksillä pystytään varmistamaan @tampere.fi-sähköpostin turvallinen käyttö.

Uuden valtuustokauden alusta kaikki Tampereen kaupungin lähettämä sähköposti lähetetään luottamushenkilöiden käytössä olevaan @tampere.fi-sähköpostiin. Sähköpostikäytännön muutos koskee jatkossa kaupungin omien luottamushenkilöiden lisäksi toimielinten seudullisia jäseniä ja varajäseniä. Kaupungin verkkosivuille luottamushenkilöiden yhteystietoihin tullaan lisäämään jatkossa @tampere.fi-sähköpostiosoite. 

Luottamushenkilöiden koulutuksessa käydään läpi @tampere.fi-osoitteen sekä O365-palveluympäristön käyttöä. Luottamushenkilöiden koulutusmateriaaleihin tullaan lisäämään ohjeistusta ja tarvittaessa oman toimielimen hallintosihteeri tukee ja auttaa ongelmatilanteissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Luottamushenkilöiden sähköpostikäytäntöä koskeva muutos merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia palautettiin valmisteluun.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hallintojohtaja Heli Hirvelälle, tietohallintojohtaja Jarkko Oksalalle sekä palvelupäällikkö Jukka Tapiolalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja tiedusteli palautusehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Heli Hirvelä, Jarkko Oksala, Riku Vornanen, Terhi Suuronen, Jouko Aarnio, Riikka Viitaniemi, Jukka Tapiola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)