Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 113 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:7533/00.01.03/2020

Perustelut

1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen suunnittelukokouksen esityslistan 8.3.2021 (TRE:161/00.03.01/2021). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/

2) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan maakuntahallituksen esityslistan 15.3.2021 (TRE:226/00.03.01/2021). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/

3) Lautakuntiin menossa olevia asioita

  • Asunto- ja kiinteistölautakunta 17.3.2021
  • Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.3.2021
  • Elinvoima- ja osaamislautakunta 24.3.2021
  • Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 24.3.2021
  • Sivistys- ja kulttuurilautakunta 25.3.2021
  • Alueellinen jätehuoltolautakunta 14.4.2021
     

4) COVID-19-pandemian ja koronarokotusten tilannekuva

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle, hoitotyön päällikkö Birgit Aikiolle, johtaja Taru Kuosmaselle, tietohallintojohtaja Jarkko Oksalalle sekä johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saariselle kohdan 4) käsittelyn ajaksi.

Pekka Salmi, Mikko Aaltonen, Aila Dündar-Järvinen, Ilkka Sasi, Jaakko Stenhäll sekä Olga Haapa-aho poistuivat kokouksesta keskustelun aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)