Kaupunginhallitus, kokous 15.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 153 Lausunto valtiovarainministeriölle Kuhmoisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi 

TRE:7367/00.01.07/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linnamaa Reija, Strategiajohtaja, Reija.Linnamaa@tampere.fi

Perustelut

Kuhmoisten kun on tehnyt ehdotuksen sen siirtämisestä Keski-Suomen maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan 25.10.2018. Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa Kuhmoisten kunnan ehdotuksesta maakuntajaon muuttamiseksi 21.12.2018 mennessä. Lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota maakuntajakolain (1159/1997) kriteereihin. Kriteerien mukaan maakuntaan kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Lain perustelujen mukaan maakunnan alueen määräämisessä käytettävät keskeiset kriteerit ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yhteistoiminta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkeinoelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet.

Kuhmoisten kunnan ehdotuksessa maakuntajaon muuttamiseksi esitetään, että sen siirtäminen Pirkanmaan maakuntaan astuisi voimaan mahdollisimman pian, ja että vaalipiirin muutos Keski-Suomen vaalipiiristä Pirkanmaan vaalipiiriin pystyttäisiin huomioimaan jo vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Tampereen kaupungin lausunto:

Kuhmoisen kunta on toiminnallisesti ja taloudellisesti että alueen suunnittelun kannalta luonteva osa Pirkanmaan maakuntaa. Kuhmoisten kunta on ollut jo noin kuuden vuoden ajan osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää, ja Kuhmoinen on jo usean vuoden ajan viestinyt systemaattisesti halustaan kuulua PIrkanmaan maakuntaan. Kuhmoinen kuuluu luontevasti Pirkanmaa asiointialueseen niin työssäkäynnin, koulutuksen kuin palveluidenkin osalta. Kunnalliseen itsehallintoon nojaten Kuhmoisten kunnan tahtotilaa maakunnan vaihdosta Keski-Suomesta Pirkanmaalle tulee kunnioittaa siten, että vaihdos toteutetaan niin nopeasti kuin se maakuntajakolain ja vaalilain mukaan on mahdollista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupungin alla oleva lausunto valtiovarainministeriölle Kuhmoisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuhmoisten kunta on tehnyt ehdotuksen sen siirtämisestä Keski-Suomen maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan 25.10.2018. Valtiovarainministeriö on pyytänyt jo aiemmin lausuntoa Kuhmoisten kunnan ehdotuksesta maakuntajaon muuttamiseksi loppuvuodesta 2018, ja tulloin myös Tampereen kaupunki antoi lausuntonsa kaupunginhallituksessa 17.12.2018.

Lausuntoja pyydetään nyt uudestaan, koska maakuntauudistusta koskevat hallituksen esitykset raukesivat ja uutta maakuntajakoa ei säädetä laissa aiotun uudistuksen pohjalta. Tilanteen muututtua annettuja lausuntoja ei enää voida käyttää makauntajakoa koskevan päätöksenteon perusteena. Tämän vuoksi valtiovarainministeriö varaa tahoille, joilta lausunto pyydettiin vuoden 2018 lopussa, tilaisuuden antaa uusi lausunto.

Lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota maakuntajakolain (1159/1997) kriteereihin. Kriteerien mukaan maakuntaan kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Lain perustelujen mukaan maakunnan alueen määräämisessä käytettävät keskeiset kriteerit ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yhteistoiminta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkeinoelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet.

Kuhmoisten kunnan ehdotuksessa maakuntajaon muuttamiseksi esitetään, että sen siirtäminen Pirkanmaan maakuntaan astuisi voimaan mahdollisimman pian.

Tampereen kaupungin lausunto:

Tampereen kaupungin näkemykseen Kuhmoisten kunnan esitykseen maakunnan vaihtamiseksi ei ole tullut muutosta vaikka maakuntauudistusta koskevat hallituksen esitykset ovat rauenneet. Kuhmoisen kunta on toiminnallisesti ja taloudellisesti että alueen suunnittelun kannalta luonteva osa Pirkanmaan maakuntaa. Kuhmoisten kunta on ollut jo noin kuuden vuoden ajan osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää, ja Kuhmoinen on jo usean vuoden ajan viestinyt systemaattisesti halustaan kuulua PIrkanmaan maakuntaan. Kuhmoinen kuuluu luontevasti Pirkanmaa asiointialueseen niin työssäkäynnin, koulutuksen kuin palveluidenkin osalta. Kunnalliseen itsehallintoon nojaten Kuhmoisten kunnan tahtotilaa maakunnan vaihdosta Keski-Suomesta Pirkanmaalle tulee kunnioittaa siten, että vaihdos toteutetaan niin nopeasti kuin se maakuntajakolain ja vaalilain mukaan on mahdollista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin lausunto valtiovarainministeriölle Kuhmoisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)