Kaupunginhallitus, kokous 15.4.2019

§ 155 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 9.4.2019
- alueellinen jätehuoltolautakunnan 10.4.2019
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 27.3.2019

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 8 Hiedanranta, Nordic Superblock -selvityksen tilaaminen Tampereen korkeakoulusäätiö sr / Tampereen yliopistolta, 04.04.2019
§ 9 Hiedanranta - Hyhkyn 1. vaiheen pohjavesiselvitys sekä maatutkaluotausten tulkinta, 04.04.2019
§ 10 Hiedanranta – 0-kuidun käsittelyvaihtoehdot, asiantuntijapalvelu, 04.04.2019
§ 11 Hiedanrannan kiinteistönhoito- ja toimistopalvelujen hankinta Sopimusvuori ry:ltä, 04.04.2019
§ 12 Hiedanranta - Vesilupahakemus ensimmäisen vaiheen vesistötäytölle Vaitinaron alueella, 04.04.2019

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 45 Co-created Health and Wellbeing -hankkeen koordinoinnin kustannuksiin osallistuminen vuonna 2019, 10.04.2019
§ 40 International Business Powered by Talents -hankkeen yhteistyösopimuksen ja siirtosopimuksen hyväksyminen, 10.04.2019
§ 41 Tampereen kaupungin osallistuminen Kaiho Republic Oy:n Invisible Heroes -tuotannon tukemiseen, 10.04.2019
§ 42 Tampereen kaupungin osallistuminen Tuffi Filmsin Sihja -tuotannon tukemiseen., 10.04.2019
§ 43 Tampereen kaupungin osallistuminen Sons of Lumière Oy:n kahden tuotannon tukemiseen, 10.04.2019

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 22 Palvelulinjapäällikön viran täyttäminen, 08.04.2019

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 45 Vastine markkinaoikeudelle koskien valitusta liikennevalojen ja liikenteenhallinnan järjestelmien ylläpitotöiden hankinnasta, 05.04.2019
§ 46 Katualueen sulanapidon hoito ja valvonta, 05.04.2019
§ 47 Dokumentti Tampereen raitiotien rakentamisesta, 05.04.2019
§ 48 Raitiotien rakentamisjuhlan, raitiotievarikon harjannostajaisten kustannuksiin osallistuminen, 05.04.2019

Konsernijohtaja
§ 52 Kaupungin edustajan nimeäminen valtiovarainministeriön Turvatarkastuksien mahdollistaminen kuntien ja kuntayhtymien tiloissa ja tilaisuuksissa -selvityshankkeeseen, 10.04.2019
§ 53 Tampere Junior -kehittämisprojektin ohjausryhmä, 10.04.2019
§ 54 Konsernimääräys: Tampereen kaupunkia koskevat tutkimukset ja selvitykset sekä niiden lupamenettely, 10.04.2019
§ 55 Konsernimääräys: Päätösten ja muun aineiston toimittaminen sisäiseen tarkastukseen, 10.04.2019

Palvelulinjapäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelut
§ 26 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen aikuissosiaalityön palveluissa, 07.04.2019

Pelastusjohtaja
§ 40 Kulunvalvonta ja kulkuoikeudet Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 05.04.2019

Pormestari
§ 41 Lausunto eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista, 08.04.2019
§ 42 Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ohjausryhmän nimeäminen, 08.04.2019
§ 43 Vieraanvaraisuus Tampereen seudun Näkövammaiset ry:lle 7.11.2019, 08.04.2019
§ 44 Vieraanvaraisuus Tampereen Teatterikesä ry:lle, 08.04.2019
§ 45 Kaupungin edustajan nimeäminen Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta -seurantaryhmään, 08.04.2019
§ 46 Vieraanvaraisuus Tampereen yliopistolle 18.9.2019, 08.04.2019
§ 47 Vieraanvaraisuus Tampereen yliopistolle Metodifestivaalin osallistujille 27.8.2019, 09.04.2019
§ 48 Vieraanvaraisuus Tampereen yliopistolle EurSafe -konferenssin osallistujille 18.9.2019, 09.04.2019

Vastaava rehtori, Koillinen, Kaakko ja Etelä
§ 4 Erityisopettajan viran täyttäminen Etelä-Hervannan koulussa (P033-19), 08.04.2019
§ 5 Erityisopettajan viran täyttäminen Kämmenniemen koulussa (P035-19), 08.04.2019
§ 6 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen Annalan koulussa (P025-19), 08.04.2019
§ 7 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen Annalan koulussa (P025-19), 08.04.2019
§ 8 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen Etelä-Hervannan koulussa (P026-19), 08.04.2019
§ 9 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen Hatanpään koulussa (P027-19), 08.04.2019
§ 10 Kotitalouden lehtorin viran täyttäminen Hatanpään koulussa (P054-19), 08.04.2019
§ 11 Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran täyttäminen Hatanpään koulussa (P038-19), 08.04.2019
§ 12 Englannin ja saksan kielen lehtorin viran täyttäminen Kaukajärven koulussa (P041-19), 08.04.2019

Vastaava rehtori, Länsi ja Keskusta
§ 2 Historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran täyttäminen Lielahden koulussa (P056-19), 08.04.2019
§ 3 Englannin ja ruotsin kielen lehtorin viran täyttäminen Lielahden koulussa (P047-19), 08.04.2019
§ 4 Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran täyttäminen Kaarilan koulussa (P039-19), 08.04.2019
§ 5 Erityisopettajan viran täyttäminen Kissanmaan koulussa (P034-19), 08.04.2019
§ 6 Luokanopettajan viran täyttäminen Kaarilan koulussa (P005-19), 09.04.2019
§ 7 Luokanopettajan viran täyttäminen Kaarilan koulussa (P005-19), 09.04.2019
§ 8 Äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi toisena kielenä) lehtorin viran täyttäminen Tampereen kansainvälisessä koulussa (P049-19), 09.04.2019
§ 9 Äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi toisena kielenä) lehtorin viran täyttäminen Tesoman koulussa (P050-19), 09.04.2019
§ 10 Ruotsin ja englannin kielen lehtorin viran täyttäminen Tampereen kansainvälisessä koulussa (P046-19), 09.04.2019
§ 11 Englannin ja ruotsin kielen lehtorin viran täyttäminen Pispalan koulussa (P044-19), 09.04.2019
§ 19 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen Kaarilan koulussa (P028-19), 09.04.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)