Kaupunginhallitus, kokous 15.4.2019

§ 156 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:112/00.01.03/2019

Perustelut

1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen esityslistan 15.4.2019 (TRE:561/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/Hallitus

2) Apulaispormestari Aleksi Jäntti on vastaanottanut kaupungille 5.4.2019 Tunisian suurlähettiläältä kirjan Tunisia Memory of Humanity.

3) Keskusteltiin kaupunginhallituksen itsearviointikyselystä. Seuraava kysely tehdään talvella 2020.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Anna-Kaisa Ikonen, Iiris Suomela, Mikko Aaltonen, Anna-Kaisa Heinämäki, Aleksi Jäntti, Johanna Loukaskorpi sekä Anna-Maria Maunu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)