Kaupunginhallitus, kokous 15.6.2020

§ 288 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- alueellisen jätehuoltolautakunnan 3.6.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 4.6.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 13 Vastaus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön sijaishuoltopaikkojen järjestämiseen liittyen, 04.06.2020

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 17 Kaavoituksen lausunto Tampereen ja Nokian Kolmenkulman kiertotalous -hankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotalous -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, 08.06.2020

Hankejohtaja
§ 47 Takonraitin ideasuunnitelma, 07.06.2020
§ 48 Tammelan asuinkerrostalojen energiatehokkuutta kä sittelevä selvitys, 09.06.2020

Henkilöstöjohtaja
§ 27 Sijaisrekryosion käyttöönotto Tampereen kaupungilla -projekti, 09.06.2020
§ 28 Työturvallisuusjärjestelmän uudistaminen -projekti, 09.06.2020

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 109 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 3.8.2020 alkaen, 08.06.2020

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 40 Saatavien poistaminen tileistä ja perinnästä sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisissa yksiköissä, 05.06.2020

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 95 Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen, 04.06.2020

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 117 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen aikuissosiaalityön palveluissa, 08.06.2020

Pelastusjohtaja
§ 53 Sopimus virkapukuhankintoja koskevasta hankintayhteistyöstä, 05.06.2020

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 12 Salainen: 04.06.2020

Tietohallintojohtaja
§ 51 Hankintaoikaisupäätös - Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisujen hankinta, 08.06.2020
§ 53 Asiakkuudenhallinnan tarvekartoitus ja tiekartan määrittely -asiantuntijapalvelun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä, 11.06.2020
§ 54 Tiedolla johtamisen konsultointipalvelun hankinta Productivity Leap Oy:ltä, 11.06.2020
§ 48 Sähköinen allekirjoitus -projekti, 04.06.2020
§ 49 Uuden mobiililaitehallintaohjelmiston hankinta ja käyttöönotto -projekti, 04.06.2020
§ 50 Linux-käyttöjärjestelmäpäivitysten suunnitteluprojekti, 04.06.2020
§ 52 Aikuispsykiatrisen avohoidon ja sairaalahoidon integraatio -projekti, 09.06.2020

Vastaava rehtori, Koillinen, Kaakko ja Etelä
§ 65 Perusopetuksen apulaisrehtorin viran täyttäminen Vuoreksen koulussa, 10.06.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)