Kaupunginhallitus, kokous 15.6.2020

§ 289 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:8010/00.01.03/2019

Perustelut

1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 12.6.2020 (TRE:680/00.03.01/2020). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/

2) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen esityslistan 15.6.2020 (TRE:703/00.03.01/2020). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/

3) Lautakuntiin menossa olevia asioita

4) COVID-19-epidemian tilannekuva

5) Kaupunginhallituksen kevään 2020 itsearviointikysely on valmistunut. Keskustellaan itsearviointikyselyn vastauksista ja työskentelyn kehittämisestä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle ja lakimies Juha Perämaalle. Perttula oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 4) ja Perämaa kohdan 5) käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)