Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

§ 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi tässä kokouksessa lisäpykälän Häiriötilanteiden johtosäännön käyttöönotosta.
 

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtajan esityksestä kaupunginhallitus päätti käsitellä 124 §:n viimeisenä pykälän 128 jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)