Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

§ 125 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraava pöytäkirja:

- yhdyskuntalautakunnan 3.3.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hankejohtaja
§ 19 Tampereen Asemakeskus, rakennushistoriaselvityksen tilaaminen Tampereen rautatieasemaan, henkilöratapihaan, eteläiseen veturitalliin ja Viinikanojan alikulkusiltaan., 09.03.2020

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 10 Sivistyspalvelujen palvelualueen yhteistoimintaryhmän nimeäminen kaudelle 10.3.2020 - 2021, 10.03.2020

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 23 Perheneuvolan johtajan viran täyttäminen perheneuvolassa, 09.03.2020

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 29 Erikoislääkärin viran täyttäminen, 10.03.2020

Kiinteistöjohtaja
§ 256 Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä, 11.03.2020

Konsernijohtaja
§ 37 Raatihuoneen ravintolapalveluiden suorahankinta , 09.03.2020
§ 34 Salainen: - -, 09.03.2020

Pelastusjohtaja
§ 21 Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen AV-järjestelmän hankinta (minikilpailutus), 10.03.2020

Pormestari
§ 44 Vammaisneuvoston jäsenen osallistuminen Vammaisneuvostojen koulutuspäiville Helsingissä, 09.03.2020

Strategiajohtaja
§ 5 Yhteistyösopimuksen jatkaminen Raatihuoneen osalta, 08.03.2020

Tietohallintojohtaja
§ 16 Visuaalisen kommunikaation palveluratkaisun osa-alue - Kokoustaminen, luentosali ja seminaariratkaisut, option käyttö, 11.03.2020
§ 17 Timecon-työaikaleimausjärjestelmän WorkTime-osion tilaus, 11.03.2020
§ 18 Asiantuntijapalvelun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä Tampereen kaupungin digi- ja ICT-palveluiden kehyssuunnitteluun, 11.03.2020
§ 19 Pegasos-ohjelmiston ylläpitosopimuksen muuttaminen, 12.03.2020
§ 15 Vuodelle 2020 uudelleenbudjetoidun ICT-kehittämismäärärahan allokointi Konsernisalkuille, 10.03.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)