Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

§ 127 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen opettajan työsopimuksen purkautuneena pitämisestä (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta