Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 122 Tampereen seudun ammattiopisto Tredun hallintamalliselvitys 

TRE:1874/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 442, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki teetti ajalla 17.10.2019 - 17.2.2020 selvitysten Tredun hallintamallivaihtoehdoista. Tarkoituksena oli tuottaa näkymä päätöksenteon tueksi Tredun eri hallintamallivaihtoehdoista ja eri vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista. Tarkasteltavat ylläpitäjävaihtoehdot olivat osakeyhtiö, säätiö, kuntayhtymä ja vastuukuntamalli. Näkökulmina tarkastelulle olivat markkinatilanne, valtiovallan toimenpiteet, henkilöstö, opiskelijat, toiminnan tehokkuus ja toiminnan ohjaus ja omistajat. Selvityksen loppuvaiheessa näkökulmaksi lisättiin myös tukea tarvitsevien oppilaiden tuki.

Selvityksen toteutti FT, dosentti Pentti Rauhala, joka toimitti selvityksen 20-sivuisena raporttina sekä 14 diaa sisältävänä PowerPoint-esityksenä, jossa vaihtoehtojen pääkohtien vertailu on esitetty swot-analyysinä.

Pormestari Lauri Lylyn asettama ohjausryhmä vaihtoehtoja punnittuaan päätyi ratkaisuun, jossa Tredun hallintamalli pysyy nykyisellään eli vastuukuntamallina. 

Varteenotettavimmat vaihtoehdot loppuvaiheessa olivat osakeyhtiömalli ja nykyinen vastuukuntamalli, joiden välillä harkintaa tehtiin. Osakeyhtiömallin varteenotettavuuden perusteena ohjausryhmä näki mm. omistajan äänen kuulumisen, kustannuskehityksen hallinnan, koulutusmyynnin ja mahdollisen brändiarvon.

Nykyinen malli taas mahdollistaa työllisyyskokeilun ja ammatillisen koulutuksen saumattoman yhteistyön. Tukea tarvitsevien nuorten poikkisektorisen tuen järjestäminen ei nykyisen kehityksen valossa ole vähenemään päin ja nykyisellä mallilla tarpeeseen pystytään vastaamaan sujuvasti Tampereen kaupungin sisäisten kumppanien kanssa. Tärkeänä pidettiin myös selvityksen aikana esille tullutta asiaa, että Tredu voi osallistua markkinaehtoiseen koulutuksen järjestämiseen, joka tuo lisää työvälineitä Tredun tulokehitykseen. Lisäksi yhteistoiminta-alueen sopijakunnat ovat olleet tyytyväisiä nykyiseen mallin. 

Painoarvo nähtiin myös Tredun nykyjohdon kyvyssä tehdä sopeutustoimia, jotka vuoden 2019 aikana ovat olleet merkittäviä. Tredu on toiminnallaan osoittanut, että talouden hallinta ja sopeuttamistoimet eivät ole hallintamallista kiinni vaan organisaation kyvystä implementoida tarvittavia muutoksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun hallintamalliselvitys merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Outi Kallioinen, Teppo Rantanen, Reija Linnamaa, Jukka Männikkö, Niina Pietikäinen, Sanni Pöntinen, Jarkko Sorvanto, Jaakko Stenhäll

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)