Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

§ 423 Eron myöntäminen vammaisneuvoston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen 

TRE:5262/00.00.03/2020

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vammaisneuvoston jäsenen Sirpa Virtasen varajäsen Keijo Perälä on pyytänyt eroa vammaisneuvoston varajäsenyydestä muutettuaan toiseen kuntaan.

Hallintosäännön 14 §:n mukaan kaupungissa on vammaisneuvosto. Kaupunginhallitus päättää vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä. Kaupunginhallitus on asettanut päätöksellään 3.6.2019 § 262 vammaisneuvoston toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.

Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan työvaliokunta on kokouksessaan 15.9.2020 päättänyt esittää, että Keijo Perälän tilalle Sirpa Virtasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi vammaisneuvostoon valitaan Maritta Mäkelä. Ehdokas on antanut suostumuksensa.

Vammaisneuvoston kokoonpanossa on ollut perusteltua poiketa tasa-arvolain mukaisista sukupuolikiintiöistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Keijo Perälälle myönnetään ero vammaisneuvoston varajäsenyydestä.

Vammaisneuvostoon Sirpa Virtasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Maritta Mäkelä.

Tiedoksi

Valittu, Keijo Perälä, Eveliina Kiema-Majanen, Luottamushenkilömuutokset