Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

§ 420 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2021 

TRE:5711/00.00.03/2020

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 14 luvun 120 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina päättämässään paikassa. Vaihtoehtoisesti toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksistaan 7.9.2020.

Kaupunginhallituksen vuoden 2021 kokoukset esitetään pidettäväksi liitteenä olevan kokousaikatauluehdotuksen mukaisesti maanantaisin klo 13.00 kaupunginhallituksen istuntosalissa tai sähköisenä kokouksena.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Kerran kuukaudessa on tarkoitus pitää suunnittelupainotteinen kehittämiskokous, joka olisi pääsääntöisesti valtuuston kokousta seuraavana maanantaina.

Kaupunginhallitus hyväksyy nyt vuoden 2021 alustavan kokousaikataulun. Loppuvuoden osalta uusi valittu kaupunginhallitus vahvistaa kokousaikataulun kesäkuun kokouksessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen vuoden 2021 kokoukset pidetään liitteenä olevan kokousaikatauluehdotuksen mukaisesti maanantaisin klo 13.00 kaupunginhallituksen istuntosalissa tai sähköisenä kokouksena. Kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti valtuuston kokousta seuraavana maanantaina, pidetään suunnittelupainotteinen kehittämiskokous.

Puheenjohtajan kutsusta kaupunginhallitus voi kokoontua muinakin aikoina.

Tiedoksi

Konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset, virastomestarit