Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

§ 426 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 6.10.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 8.10.2020
- yhdyskuntalautakunnan 6.10.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 26 Lausunto Lempäälän kunnalle kierrätyksen tehostamisesta, 09.10.2020

Hankejohtaja
§ 74 Näsin sillat, pohjoisen sillan korjaus- ja muutossuunnittelu, 01.10.2020
§ 75 Hiedanrannan vesistötäytön rakennussuunnittelun hankinta, 01.10.2020
§ 76 Ranta-Tampellan Aila-myrskyn aiheuttamien vahinkojen korjaustöiden hankinta, 07.10.2020
§ 77 Telian Crowd Insights –palvelun hankinta keskustatapahtumien seurantaan Sure-hankkeessa , 13.10.2020
§ 78 Sorinahteen sillan rakennettavuusselvityssuunnittelun hankinta, 13.10.2020

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 210 Koulutuspäällikön viran täyttäminen Tredun Kalevan kampuksessa 1.11.2020 alkaen, 01.10.2020

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 120 Kulttuuripääkaupunkihankkeen kansainvälisen ohjelmatyön lisähankinta pienhankintana ilman kilpailutusta, 05.10.2020
§ 119 Yritystontin 837-125-583-18 vuokraaminen, 05.10.2020

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 111 Päivystysaikaisten eläinlääkäripalveluiden hankinta pieneläimille, option käyttö, 12.10.2020
§ 113 Kaupunkiympäristön palveluryhmien, raitiotie-kehityshankkeen, hallinto- ja talouspalveluiden sekä paikkatietoyksikön vastuuhenkilöt, menojen ja tulojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet 1.10.2020 alkaen, 06.10.2020
§ 112 Kaupunkiympäristön palvelualueen palveluryhmien vetäjien, projektijohtajan, kaupungingeodeetin sekä palvelupäällikön varahenkilöt 1.10.2020 alkaen toistaiseksi, 06.10.2020

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 28 Ehdollisen rehtorin valinnan vahvistaminen, 12.10.2020
§ 29 Palvelujohtajien varahenkilöiden nimeäminen sivistyspalvelujen palvelualueella, 12.10.2020

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 59 Teledermatologiapalvelun hankinta, 08.10.2020

Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
§ 77 Asiakasmaksusihteerin viran täyttäminen, 13.10.2020

Kiinteistöjohtaja
§ 600 Lausunto kaupungin etuosto-oikeudesta kiinteistökaupassa, 08.10.2020
§ 608 Kaukajärven jäällä ajoa koskevan maastoliikennelain (1710/1995) mukaisen muutosesityksen lausunto, 12.10.2020

Konsernijohtaja
§ 109 Palvelumuotoilun asiantuntijapalveluiden hankintasopimuksen optiokauden käyttäminen, 02.10.2020
§ 110 Salainen: 09.10.2020
§ 113 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle virkasuhteen irtisanomista koskevassa asiassa, 09.10.2020
§ 114 Konsernihallinnon toimintasääntö 15.10.2020, 14.10.2020

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 145 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 02.10.2020
§ 146 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 02.10.2020
§ 147 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 02.10.2020
§ 150 Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 07.10.2020

Pelastusjohtaja
§ 81 Muistiotositteiden laatijat ja hyväksyjät Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 08.10.2020
§ 84 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston vastuuhenkilöt, 12.10.2020
§ 86 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vastuualueiden ja toimintayksiköiden päälliköiden varahenkilöt 14.10.2020 alkaen, 14.10.2020
§ 87 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vastuualueiden ja toimintayksiköiden päälliköt 14.10.2020 alkaen, 14.10.2020
§ 88 Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja Hämeen Pelastusliitto ry:n välisen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen, 14.10.2020

Pelastuspäällikkö, pelastustoiminta
§ 16 Kahden palomiehen viran täyttäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 05.10.2020

Pormestari
§ 107 Vieraanvaraisuus Musiikki ja Media -tapahtumalle 8.10.2020, 12.10.2020

Rakennustarkastusinsinööri
§ 1 Erityisalan työnjohtajan hakemuksen hylkääminen, 07.10.2020

Strategiajohtaja
§ 24 Pyöreiden pöytien hankita Raatihuoneelle, 07.10.2020

Tietohallintojohtaja
§ 87 Foresta–metsäjärjestelmän hankinta Bitcomp Oy:ltä ja palvelusopimuksen hyväksyminen, 05.10.2020
§ 89 Tiedonhallintamallin konsulttityön hankinta - KL-Kuntahankinnat/Netum Oy, 14.10.2020
§ 90 Virta-työtilapalvelun migraatioon liittyvien konsultointipalvelujen hankinta ja sopimuksen hyväksyminen, 14.10.2020
§ 86 Vuodelta 2019 uudelleen budjetoidun ICT-kehittämismäärärahan allokointi - Sosiaali- ja terveyspalvelut, 05.10.2020
§ 88 Smart Tampere Digiohjelman ICT-määrärahojen allokointi ajalle 10 -12/2020, 14.10.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.