Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

§ 431 Oikaisuvaatimus tehtäväkohtaisen palkan takaisinperinnästä Tampereen seudun ammattiopistossa (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 29-kohta