Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

§ 428 Paikallisneuvottelu sairausloma-ajan palkallisuudesta (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta