Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

§ 419 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoittavana viimeistään maanantaina 26.10.2020.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsi Kaivonen ja Kalle Kiili (varalle Anne Liimola ja Minna Minkkinen).