Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

§ 424 Tampereen kaupungin edustajan nimeäminen Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan 

TRE:5732/00.00.03/2020

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtuusto on 19.6.2017 § 186 valinnut kaupungin edustajiksi Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Ilkka Hietaniemi, varajäsen Viivi Pennala 

Nina Silius-Haouari, varajäsen Emmanuel Eneh

Marko Saarinen, varajäsen Katja Kinnunen

Eeva-Liisa Sjöholm, varajäsen Arja Hirvenoja

Petri Klemola, varajäsen Pekka Matilainen.

Lisäksi valtuusto on 15.6.2020 § 76 valinnut Nina Silius-Haouarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jouni Kaipaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pekka Matilainen on pyytänyt 10.6.2020 päivätyllä ja 1.10.2020 Tampereen kaupungille saapuneella kirjeellä eroa Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan varajäsenyydestä muutettuaan toiseen kuntaan.

Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Uudeksi varajäseneksi on valittava mies.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pekka Matilaiselle myönnetään ero Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan varajäsenyydestä.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan valitaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Valittu, Pekka Matilainen, Sisä-Suomen poliisilaitos, Luottamushenkilömuutokset