Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

§ 422 Tampereen kaupungin liittyminen Suomen Oppisopimusosaajat ry:n jäseneksi 

TRE:5746/00.03.01/2020

Valmistelija

 • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja oppisopimuspäällikkö Liisa Klinge, puh. 050 540 5309, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suomen Oppisopimusosaajat ry on valtakunnallinen yhdistys, joka kehittää työpaikalla, erityisesti oppisopimuskoulutuksena, järjestettävää koulutusta yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Yhdistyksen yhteisöjäsenenksi liittyminen maksaa 150 euroa. Vuosittainen jäsenmaksu on 375 euroa.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • varmistaa ja kehittää oppisopimuskoulutuksen laatua osana työpaikalla järjestettävän koulutuksen kokonaisuutta
 • edistää oppisopimuskoulutusta antavien koulutusorganisaatioiden toimintaa
 • edistää työnantajien ja opiskelijoiden mahdollisuuksia saada oppisopimuspalveluita
 • edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa, osaamista ja toiminnan laatua 
 • edistää oppisopimuskoulutuksen erityispiirteiden tuntemusta käytännön toteutuksessa 
 • seurata oppisopimuskoulutusta ja sitä tukevaa kehitystä 
 • seurata lainsäädäntöä ja tekee siihen liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja 
 • ohjata ja neuvoa jäseniään toimintaan liittyvissä asioissa järjestämällä neuvontatilaisuuksia, koulutusta, ja kokouksia sekä laatimalla asiaa koskevia selvityksiä 
 • ylläpitää ja kehittää valtakunnallista oppisopimus.fi-sivustoa ja mentoripankkia sekä järjestää seminaareja.


Suomen Oppisopimusosaajat ry muodostaa laajan verkoston, johon kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi useita ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Yhdistyksellä oli 1.1.2020 yhteisöjäsenenä 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja 28 henkilöjäsentä.

Verkostosta saadaan tärkeää tietoa lainsäädännön tulkinnasta sekä oppisopimuskoulutuksen ja yleensä työpaikalla järjestettävän koulutuksen järjestämisestä valtakunnallisesti. Verkosto antaa myös mahdollisuuden vaikuttaa oppisopimuskoulutukseen ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyviin asioihin.

Jäsenet saavat osallistua yhdistyksen järjestämiin seminaareihin alennettuun jäsenhintaan, mikä tuo vuositasolla merkittävän säästön.

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n säännöt ovat liitteenä.

Liittymis- ja jäsenmaksu kohdistetaan Tampereen seudun ammattiopiston kustannuspaikalle 134960.

Hallintosäännön 15 § 31 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää yhdistyksiin liittymisistä ja eroamisista.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu liittyy Suomen Oppisopimusosaajat ry:n jäseneksi.

Tiedoksi

Outi Kallioinen, Liisa Klinge, Pirjo A Järvinen, Kati Ylä-Mäihäniemi, Raija Mäkelä, Piritta Haapahuhta