Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2021

§ 586 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

  • kaupunginhallituksen konsernijaoston 14.12.2021
  • alueellisen jätehuoltolautakunnan 8.12.2021
  • elinvoima- ja osaamislautakunnan 14.12.2021
  • sivistys- ja kulttuurilautakunnan 14.12.2021
  • sosiaali- ja terveyslautakunnan 9.12.2021
  • sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston 8.12.2021
  • Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 9.12.2021 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus
  • yhdyskuntalautakunnan 14.12.2021
  • yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston 16.12.2021


sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, Sosiaali- ja terveyslautakunta (2021 - 2023)
§ 22 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös, 14.12.2021

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 353 Opinto-ohjaajan määräaikaisen viran täyttäminen maahanmuuttajien kansainvälisessä osaamiskeskuksessa, 10.12.2021
§ 354 Määräaikaisen opinto-ohjaajan (Uraohjaaja) ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Treduun, 10.12.2021
§ 355 Määräaikaisen opinto-ohjaajan (uraohjaaja) ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Treduun, 10.12.2021
§ 356 Määräaikaisen opinto-ohjaajan (uraohjaaja) ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Treduun, 10.12.2021
§ 357 Määräaikaisen opinto-ohjaajan (Uraohjaaja) ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Treduun, 10.12.2021
§ 358 Määräaikaisen opinto-ohjaajan (Uraohjaaja) ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Treduun, 10.12.2021
§ 359 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.1.2022 alkaen, 13.12.2021
§ 362 Päätoimisen vakituisen tuntiopettajan (hius- ja kauneudenhoitoala) ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Pyynikin kampukselle 1.1.2022 alkaen, 14.12.2021
§ 364 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.1.2022 alkaen, 16.12.2021
§ 365 Opinto-ohjaajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Pyynikin kampukselle 10.1.2022 alkaen, 16.12.2021

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 165 Automaattisen moniasiakasdrone-palvelun mahdollistamat uudet liiketoimintamuodot -hankkeen rahoittamiseen osallistuminen , 10.12.2021

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 117 Vaitinaron raitiotietarkastelujen hankinta, 13.12.2021
§ 116 Lausunto rakennussuojeluesityksestä koskien kiinteistöä 837-213-1321-1/Hirvikatu 5, 10.12.2021

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 62 Saatavien poistaminen tileistä ja perinnästä liikunta ja nuoriso palveluryhmässä, 16.12.2021
§ 60 Suomen Palloliiton ja Tampereen kaupungin välisen aiesopimuksen hyväksyminen vuosille 2022 - 2025, 13.12.2021

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 73 Käyttöoikeussopimus yhteisökahvilapalvelun ja kolmannen sektorin toiminnan koordinoinnin hankinnasta, option käyttöönotto, 15.12.2021

Katupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 22 Ratikan taide: Taideratikan teosten ja teippauksen hankinta, 13.12.2021

Konsernijohtaja
§ 150 IT-Tutkimus- ja analyytikkopalvelun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä, 13.12.2021
§ 151 Tampereen kaupungin osallistuminen European Masters Games 2023 -tapahtuman toteuttamiseen ja tapahtumaa koskevan sopimuksen hyväksyminen, 13.12.2021

Koulutusjohtaja, Pyynikin kampus
§ 57 Päätoimisen määräaikaisen tuntiopettajan (suomen kieli) ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Pyynikin kampukselle, 10.12.2021

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 417 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen nuorisoneuvolassa, 09.12.2021

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 270 Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttäminen Gerontologisessa sosiaalityössä, 15.12.2021

Pelastusjohtaja
§ 136 Kevytsammutusauton korirakenteen hankinta, 15.12.2021
§ 134 Ensihoitokaluston luovuttaminen Tampereen kaupungin sairaalapalveluille, 10.12.2021
§ 135 Pelastuslaitoksen ensihoitolaskutuksen saatavien poistaminen kirjanpidosta ja perinnästä luopuminen 2021, 14.12.2021

Pormestari
§ 133 Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen TKIO-yhteistyöfoorumin yhteistyösopimuksen hyväksyminen, 09.12.2021

Tietohallintojohtaja
§ 180 Virtuaalisia hoivaratkaisuja koskevan palvelusopimuksen muuttaminen, 09.12.2021
§ 181 Asiantuntijapalvelun hankinta Istekki Oy:ltä tietohallinnon strategisen kehityssuunnitelman päivittämiseen, 10.12.2021
§ 182 Visuaalisen kommunikaation palveluratkaisun osa-alue: Asiakaspalveluratkaisu, option käyttö, 10.12.2021
§ 185 Vuorovaikutteisen karttakyselypalvelun vaiheen 2 toteutuksen tilaaminen Ubigu Oy:ltä, 13.12.2021
§ 183 Pegasos-tuen ja -koulutusten myyntisopimus Akaan kaupungin kanssa, 13.12.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely

Ilmari Nurminen poistui kokouksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)