Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 587 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:7533/00.01.03/2020

Perustelut

1) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan maakuntahallituksen esityslistan 20.12.2021 (TRE:226/00.03.01/2021). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/

2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 22.12.2021 (TRE:532/00.03.01/2021). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta https://tampereenseutu.fi/seutuyhteistyo/seutuhallitus/

3) Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 16.12.2021, taltionumero 457 hylännyt Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:n valituksen vesialueen täyttöä koskevassa vesitalousasiassa. Valitus koski Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 20.1.2020 päätöstä, jolla Tampereen kaupungille on myönnetty lupa vesistötäytön rakentamiseen Näsijärven Hiedanrantaan. Korkein oikeus myönsi valitusluvan ja tutki asian siltä osin kuin asiassa on kysymys hankkeen pohjavesivaikutuksista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä kaupungille myönnetty lupa pidettiin voimassa.

Järvitäyttöä koskevan luvan ehtoihin ei tullut sellaisia kaupunginvaltuuston päätöksen 19.10.2020 § 133 edellyttämiä olennaisia muutoksia, että osan 2 B Santalahti-Lentävänniemi investointipäätös tulisi uudelleen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

4) COVID-19-pandemian ja koronarokotusten tilannekuva

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle, palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saariselle, hoitotyön päällikkö Birgit Aikiolle, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle sekä perusopetusjohtaja Kristiina Järvelälle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdassa 4), joka käsiteltiin ennen §:ää 581.

Jaakko Mustakallio liittyi kokoukseen.

Mikko Aaltonen poistui kokouksesta.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 3) käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)