Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 301 Kaupunginhallituksen kehittämiskokousten työsuunnitelman 2021 päivitys (kehittämiskokousasia) 

TRE:201/00.00.03/2021

Valmistelija

 • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen kokouksista on varattu aikaa kokouksille, joissa käsitellään koko kaupungin toiminnan kannalta merkittäviä, kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia strategisia asioita. Kaupunginhallitukselle on aikataulutettu vuodelle 2021 yhteensä kymmenen kehittämiskokoustaKehittämiskokouksissa on mahdollista keskustella normaalia kokousta pidempään isoista, kaupungin kehittämiseen olennaisesti vaikuttavista asioista ja ohjata valmistelua. Näiden kokousten yhteydessä on mahdollista käsitellä myös kaupunginhallituksen normaaleja päätöskäsittelyasioita.

Kaupunginhallituksen tehtävien osalta kehittämiskokouksissa käsiteltäviä asioita ovat erityisesti hallintosäännössä kaupunginhallituksen ohjaustehtävään kuuluvat tehtävät:

 • ohjata kaupunkistrategian laadintaa
 • ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua
 • ohjata kaupunkistrategian toteutusta tukevia kehitysohjelmia
 • ohjata johtamisen kehittämistä
 • ohjata hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä
 • ohjata useita palvelualueita koskevia palvelumalli- ja palveluverkkoratkaisuja
 • ohjata strategisesti merkittäviä työllisyys- ja elinkeinopolitiikan linjauksia
 • ohjata korkeakoulupolitiikan strategisia linjauksia
 • ohjata strategista maankäytön suunnittelua
 • ohjata maa- ja asuntopolitiikan linjauksia
 • ohjata strategisia liikennepoliittisia linjauksia
 • ohjata maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen pitkän aikavälin toteutuksen ajoitusta ja investointien koordinointia
 • ohjata digitalisaation hyödyntämistä
 • huolehtia kuntademokratian sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edellytyksistä.


Kaupunginhallituksen kehittämiskokouksille laaditaan työsuunnitelma vuosittain ja sitä tarkistetaan vuoden aikana. Alkuvuodesta 2021 hyväksyttyyn ja kaupunginhallituksen kehittämiskokouksessa 29.3.2021 tarkistettuun työsuunnitelmaan on tullut joitakin muutoksia ja täydennyksiä. 

Kaupunginhallitukselle järjestetään 30.8.2021 talous- ja investointiseminaari. Tästä syystä työsuunnitelmaan lisätään kehittämiskokous ajankohtaan 6.9.2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen kehittämiskokousten työsuunnitelman 2021 päivitys hyväksytään  ja täydennetään jo sovittuja kehittämiskokousajankohtia siten, että kehittämiskokous pidetään myös 6.9.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen, Lauri Savisaari, Nina Mustikkamäki, Jukka Männikkö, Mia Helin, Reija Linnamaa, Riikka Viitaniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)