Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

§ 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että lisäesityslistalla oleva asia edustajien nimeämisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon otetaan käsiteltäväksi tässä kokouksessa.

 

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käsitellä ylimääräisen asian 322 §:n ennen 317§:ä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)