Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 322 LISÄPYKÄLÄ: Edustajien nimeäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi 2021-2025 (lisäpykälä) 

TRE:4743/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on kirjeellään 15.6.2021 pyytänyt kaupunkia valitsemaan edustajansa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat jäseniä kunnan väestötietolain mukaisen vuodenvaihteen asukasluvun mukaan. Tampereelta valitaan viisi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän valtuustoon säädetään kuntalain 72 ja 76 §:ssä. Vaalikelpoinen valtuustoon on henkilö, joka kuntalain 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eli valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä, eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon valitaan viisi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2021 - 2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valitut, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)