Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

§ 315 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

  • sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston 16.6.2021
  • asunto- ja kiinteistölautakunnan 16.6.2021
  • sosiaali- ja terveyslautakunnan 17.6.2021
  • yhdyskuntalautakunnan 15.6.2021
  • Sara Hildenin taidemuseon johtokunnan 16.6.2021

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut
§ 15 Lausunto Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle koskien vaarantamiskieltoa , 14.06.2021
§ 16 Lausunto Opetushallituksen lausuntopyyntöön ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista, 14.06.2021
§ 17 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta, 15.06.2021

Hankejohtaja
§ 65 Amurin pysäköintilaitoksen ideasuunnitelma, 14.06.2021
§ 66 Särkänniemen tapahtumarannan muutostöiden suunnittelun tilaaminen Ramboll Finland Oy:ltä, 14.06.2021
§ 67 Hiedanrannan vesistön pohjatutkimukset, Näsisaari, lisätyö, 14.06.2021
§ 68 56. Valoviikkojen toteutussuunnittelun tilaaminen Despro Engineering Oy:ltä, 15.06.2021
§ 69 Viinikanlahden tuulisevityksen hankinta, 15.06.2021

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 184 Opinto-ohjaajan viran täyttäminen Tampereen seudun ammattiopistossa, vaihdellen Santalahdentien, Sammonkadun ja Ajokinkujan toimipisteissä , 11.06.2021
§ 185 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.8.2021 alkaen, 14.06.2021
§ 187 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 2.8.2021 alkaen, 15.06.2021
§ 192 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 2.8.2021 alkaen, 17.06.2021
§ 193 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 2.8.2021 alkaen, 17.06.2021

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 65 Liikennesuunnitteluun liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, 14.06.2021
§ 68 Teiskontie JKPP (jalankulku,polkupyöräily), 14.06.2021
§ 69 Hulevesisuunnitteluun ja vesihuoltoon liittyvät asiantuntijapalvelut, 14.06.2021
§ 71 Ratikan taide: sähkökaappien kuosin ja uniikkien taideteosten suorahankinta, 16.06.2021
§ 72 Ratikan taide: Hippoksen pysäkin sarjakuvataide, toteutuksen suorahankinta, 16.06.2021
§ 73 Ratikan taide: Hallilan alikulun muraalitaide, toteutuksen suorahankinta, 16.06.2021
§ 74 Matkalippujen tarkastusmaksujen käsittelyn hankinta Monetra Pirkanmaa Oy:ltä, 16.06.2021
§ 67 Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 1.6.2021 alkaen, 16.06.2021

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 37 Tampereen kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin välisen Yhteiskunnan sosiaalisen laadun arviointi, hyvinvoinnin vahvistaminen ja kustannukset (SOLA-matriisi) -hankkeeseen liittyvän aiesopimuksen hyväksyminen , 17.06.2021

Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
§ 36 Asiakasohjaajan viran täyttäminen kotihoidon asiakasohjauksessa, 11.06.2021
§ 37 Asiakasohjaajan viran täyttäminen kotihoidon asiakasohjauksessa, 11.06.2021
§ 38 Asiakasohjaajan viran täyttäminen kotihoidon asiakasohjauksessa, 11.06.2021

Konsernijohtaja
§ 74 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta, 11.06.2021
§ 75 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta , 17.06.2021
§ 76 Tampereen kaupungin osallistuminen vuoden 2021 Pyynikinajojen tukemiseen ja tapahtumaa koskevan sopimuksen hyväksyminen, 17.06.2021
§ 77 Tampereen kaupungin osallistuminen tapahtumayhteistyöhön Suomen Pesäpalloliiton kanssa ja yhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksyminen, 17.06.2021
§ 78 Konsernimääräys: Autonkäyttöoikeudet virka- ja virantoimitusmatkojen hoitamiseksi ja pysäköintiluvat, 17.06.2021
§ 79 Tampereen kaupungin osallistuminen lentopallon miesten Euroopan mestaruuskilpailujen 2021 tukemiseen ja tapahtumaa koskevan sopimuksen hyväksyminen, 17.06.2021

Koulutusjohtaja, Kalevan kampus
§ 23 Tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Kalevan kampukseen, kiviala, 14.06.2021
§ 25 Tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Kalevan kampukseen, kiviala, 15.06.2021
§ 26 Päätoimisen tuntiopettajan, talonrakennus, ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Nokian toimipisteeseen, 16.06.2021
§ 27 Opinto-ohjaajan viran määräaikainen täyttäminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa, Kangasalan toimipisteessä, 16.06.2021

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 71 Rehtorin viran täyttäminen Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa, 17.06.2021

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 146 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen Aikuissosiaalityön palvelussa, 17.06.2021

Pelastusjohtaja
§ 68 Optiopäätös sammutus- ja säiliöpaloautojen hankinnasta, 16.06.2021

Pormestari
§ 65 Tampereen kaupungin henkilöstö kehittäjänä -palkinnon myöntäminen v. 2021, 15.06.2021
§ 64 Vieraanvaraisuus Tampereen Suomalainen Klubi ry:lle 24.9.2021, 10.06.2021
§ 66 Konsernijohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen 2021, 15.06.2021

Tietohallintojohtaja
§ 96 Sopimus Oriveden terveyskeskuksen hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän päivittämisestä kokonaispalveluna, 10.06.2021
§ 97 Sopimus Puistokoulun Kalevanpuiston koulutalon henkilöturvajärjestelmän toimittamisesta kokonaispalveluna, 11.06.2021
§ 98 Sopimus Kuusikon perhetukikeskuksen henkilöturvajärjestelmän toimittamisesta kokonaispalveluna, 11.06.2021
§ 99 Dataportaalin ylläpidon ja jatkokehityksen hankinta Gofore Oy:ltä, 11.06.2021
§ 100 Suoratoistojen julkaisujärjestelmän tilaus (Quickchannel) , 14.06.2021
§ 101 Yritys-CRM-järjestelmän määrittelytyön hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä, 14.06.2021
§ 104 Arkistojen digitoinnin hankinta, option käyttö, 15.06.2021
§ 105 Palvelumuotoilun asiantuntijapalveluiden tilaaminen sopimustenhallintajärjestelmän käyttöönottovaiheeseen, 15.06.2021
§ 94 Vuoden 2021 ICT-kehittämismäärärahan allokointi - Kaupunkisalkku, 10.06.2021
§ 107 Vuoden 2021 sivistyspalveluiden ICT-kehittämismäärärahan uudelleenallokointi, 17.06.2021
§ 95 Pegasos-tuen ja -koulutusten myyntisopimus Ylöjärven kaupungin kanssa, 10.06.2021
§ 102 Sopimusmuutos esisopimukseen eVaka-tietojärjestelmään liittyvästä yhteistyöstä, 14.06.2021
§ 103 Ohjelmistorobotiikkapalvelun ja -alustan uusiminen -projekti, 14.06.2021
§ 106 Vuoden 2021 elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen ICT-kehittämismäärärahan allokointimuutos, 15.06.2021

Vastaava rehtori, Koillinen, Kaakko ja Etelä
§ 74 Perusopetuksen apulaisrehtorin viran täyttäminen Takahuhdin koulussa, 15.06.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lyly Lauri, Pormestari

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Esteellisyys

Juha Yli-Rajala ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Aila Dündar-Järvinen poistui kokouksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)