Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

§ 321 Oikaisuvaatimus palkan pidättämisestä omaehtoisen karanteenin ajalta (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta