Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

§ 319 Oikaisuvaatimus palvelupäällikön määräaikaisen virkasuhteen täyttämisestä työllisyys- ja kasvupalveluissa § 28 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 29-kohta