Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 307 Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 

TRE:2641/00.00.03/2021

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sara Hildénin taidemuseon johtosäännön mukaan taidemuseolla on johtokunta, johon valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi viisi jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäseniksi valituista johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kuntalain 74 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Sara Hildénin taidemuseon johtokuntaan valitaan viisi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2021 - 2025.

Sara Hildénin taidemuseon johtokuntaan valituista varsinaisista jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta.

Tiedoksi

Valitut, Luottamushenkilömuutokset, Päivi Loimaala, Klaus Pallas, Monetra Pirkanmaa Oy / Palkat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)