Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 308 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2023 

TRE:2643/00.00.03/2021

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupungissa toimii Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos. Liikelaitoksen johtamista varten sillä on kaupunginhallituksen alaisuudessa Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta. Johtokunnassa on 9 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi, ellei valtuusto toisin päätä. Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet sekä johtokunnan varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kuntalain 74 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokuntaan valitaan 9 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2021 - 2023.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokuntaan valituista varsinaisista jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valitut, Luottamushenkilömuutokset, Matleena Kallio, Monetra Pirkanmaa Oy / Palkat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)