Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 316 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:7533/00.01.03/2020

Perustelut

1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kehittämiskokouksen esityslistan 14.6.2021 ja hallituksen esityslistan 21.6.2021 (TRE:161/00.03.01/2021). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/

2) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan maakuntahallituksen esityslistan 21.6.2021 (TRE:226/00.03.01/2021). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/

3) Lautakuntiin menossa olevia asioita:

  •     elinvoima- ja osaamislautakunta 22.6.2021
  •     sivistys- ja kulttuurilautakunta 23.6.2021   
  •     Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 23.6.2021
  •     yhdyskuntalautakunta 29.6.2021
     

4) COVID-19-pandemian ja koronarokotusten tilannekuva

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Anna-Kaisa Ikonen, Mikko Aaltonen, Aleksi Jäntti ja Katja Kannonlahti poistuivat kokouksesta päätöksenteon jälkeen


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)