Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 311 Vuoden 2021 kuntavaaleissa valtuutetuiksi valitut ja heidän varajäsenensä 

TRE:7262/00.00.02/2020

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vaalilain 95 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on viipymättä vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle.

Keskusvaalilautakunta vahvisti kuntavaalien tuloksen 16.6.2021. Keskusvaalilautakunta lähettää ohessa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle annettavaksi luettelon 13.6.2021 toimitetuissa kuntavaaleissa valituista valtuutetuista ja heidän varajäsenistään.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Keskusvaalilautakunnan ilmoitus vuoden 2021 kuntavaaleissa valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)