Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

§ 379 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- asunto- ja kiinteistölautakunnan 16.9.2020
- alueellisen jätehuoltolautakunnan 9.9.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.9.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hankejohtaja
§ 69 Viinikanlahden kilpailuehdotus ”Lakes and Roses” jatkokehittäminen 2020, 15.09.2020

Henkilöstöjohtaja
§ 37 Rajattoman työpaikkailmoittelun hankinta Oikotieltä, 17.09.2020

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 177 Opinto-ohjaajan ottaminen Tredun Pyynikin kampukseen 1.10.2020 alkaen, 11.09.2020

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 109 Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän tulojen ja menojen hyväksyjät sekä tilausten tekijät, 14.09.2020

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 98 Asiantuntijapalvelun hankinta Tampereen raitiotien taidekohteiden laatuarviointityöhön vuosina 2020 - 2021, 14.09.2020
§ 100 Lähimaksamiseen tarvittavan taustajärjestelmän ja konsultoinnin hankinta TVV lippu- ja maksujärjestelmä oy:n kautta, 14.09.2020
§ 103 Päätös kaupunkipyöräjärjestelmän hankinnan keskeyttämisestä, 14.09.2020

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 22 Tampereen seudun työväenopiston rehtorin viran täyttäminen ilman hakumenettelyä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa, 14.09.2020

Pelastusjohtaja
§ 73 Kolmen palotarkastajan viran täyttäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 14.09.2020

Pelastuspäällikkö, ensihoitopalvelut
§ 5 Ensihoitajien virkoihin nimeäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 10.09.2020

Pormestari
§ 101 Tampereen kaupungin, UKK-instituutin ja Varalan urheiluopiston strategisen kumppanuuden ohjausryhmän perustaminen, 16.09.2020
§ 102 Kaupunginhallituksen talousarvioseminaari Tampere-talossa 21.9.2020, 16.09.2020

Tietohallintojohtaja
§ 81 Suunnittelu- ja määrittelypalvelun lisätilaus Tiedolla työelämään –Työllisyyspalveluiden datan ja tietojohtamisen hankkeeseen Solita Oy:ltä, 17.09.2020
§ 80 TreVaka-projekti, 17.09.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)