Kaupunginhallitus, kokous 22.3.2021

§ 119 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- asunto- ja kiinteistölautakunnan 17.3.2021
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 16.3.2021
- sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston 17.3.2021

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut
§ 4 Lausunto Opetushallituksen lausuntopyyntöön Yrittäjyyden ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta, 12.03.2021

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 10 Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettaman työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi, 15.03.2021
§ 11 Tampereen kaupungin lausunto Asuntila-Siivikkala osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, 18.03.2021
§ 12 Lausunto Delete Ympäristöpalvelut Oy:n ympäristöluvan muuttamisesta, 18.03.2021

Hankejohtaja
§ 31 Keskustorin kesäkäytön suunnittelun hankinta, 12.03.2021
§ 32 Kauppahallin sisäänkäyntien saavutettavuuden parantaminen suunnittelun hankinta, 12.03.2021
§ 33 Sorin alueen katujen rakennussuunnitelmien laatimisen hankinta, lisätyö liikenteenhallinnan rakennussuunnitelma, 12.03.2021
§ 34 Sorin alueen katujen rakennussuunnitelmien laatimisen hankinta, lisätyö liikennevalo-ohjaus ja automaattipollarit, 12.03.2021
§ 35 Hiedanranta, maa- ja vesirakentamisen asiantuntijapalvelut sekä Näsisaaren lupaprosessi 2021, 12.03.2021

Henkilöstöjohtaja
§ 8 Liikkumisen budjetti Tampereen kaupungin henkilöstölle-projektin toteuttaminen, 08.03.2021

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 53 Tampereen kaupungin osallistuminen Fire Monkey Productions Oy Kansan Vihollinen -tuotannon tukemiseen, 13.03.2021
§ 54 Tampereen kaupungin osallistuminen Aito Media Oy:n Koskinen -tuotannon tukemiseen, 13.03.2021
§ 55 Uusi kasvu syntyy verkostoissa -projektin omistajuuden delegointi, 13.03.2021
§ 57 Tampereen kaupungin osallistuminen Aito Media Oy:n Ei haukku haavaa tee (2. tuotantokausi) -tuotannon tukemiseen, 13.03.2021
§ 58 Tampereen kaupungin osallistuminen Wacky Tie Films Oy:n Ultras-tuotannon tukemiseen, 13.03.2021
§ 59 Tontin 837-107-119-74 (Pyynikinrinne) vuokrasuhteen uusiminen, 13.03.2021

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 20 Matkustajainformaatiojärjestelmän muutospaketin CR026 hankinta, 15.03.2021

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 16 Tampereen kaupungin ja Modeo Oy:n välisen Pellervon päiväkodin ja koulun erikoiskalusteita koskevan hankintasopimuksen hyväksyminen, 12.03.2021
§ 15 Tulojen- ja menojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet sivistyspalvelujen yhteisissä palveluissa, 12.03.2021
§ 14 Lukulumo-palvelun sopimukseen tehdyn sopimusmuutoksen hyväksyminen, 12.03.2021
§ 17 Koronasuositusten ja rajoitusten toimeenpano Tampereen seudun työväenopistossa 8.-28.3.2021, 15.03.2021
§ 18 Koronasuositusten ja rajoitusten toimeenpano Tampereen seudun työväenopistossa 16.3. - 5.4.2021, 18.03.2021

Konsernijohtaja
§ 29 Palvelujohtajan, hallintoylilääkärin viran täyttäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueella, 12.03.2021
§ 30 Varhaiskasvatusjohtajan viran täyttäminen sivistyspalvelujen palvelualueella, 12.03.2021
§ 33 Kulttuurijohtajan viran täyttäminen sivistyspalvelujen palvelualueella, 15.03.2021
§ 35 Tampereen Steiner-Kouluyhdistys ry:n lainan velkakirjamuutoksen hyväksyminen, 16.03.2021
§ 28 Salainen: 12.03.2021
§ 31 Lausunto Väylävirastolle Tampereen henkilöratapihaa koskevasta ratasuunnitelmasta, 12.03.2021
§ 34 Kansainvälisen tasa-arvopalkinnon yhteistyösopimuksen muutoksen hyväksyminen, 16.03.2021
§ 37 Konsernimääräys: Päätösten ja muun aineiston toimittaminen sisäiseen tarkastukseen, 17.03.2021

Pormestari
§ 34 Vieraanvaraisuus TOOL ry:lle 3.12.2021, 17.03.2021

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 3 Asiantuntijatyön pienhankinta Idman Vilén Grant Thornton Oy:ltä, 16.03.2021

Strategiajohtaja
§ 14 Tampere-lehden painotyön, jakelun ja sisällöntuotannon hankinta, 17.03.2021
§ 13 Hankintatoimen organisointi ja johtaminen -projekti, 12.03.2021

Talous- ja hankintavastaava, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 1 Sorin alueen katujen rakennussuunnitelmat, liikenteenohjauksen ohjausjärjestelmä-, tietoliikenne- ja sähkösuunnittelun hankinta, 16.03.2021

Tietohallintojohtaja
§ 55 Verkkosivustojen uudistamisen asiakasraadin LeanLab-yhteiskehittämisalustan hankinta, 16.03.2021
§ 56 Muutospaketin tilaaminen joukkoliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmään, 16.03.2021
§ 53 Tampereen kaupungin ja Coxa Oy:n välinen tietosuojasopimus, 12.03.2021
§ 54 Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin välinen tietosuojasopimus, 12.03.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)