Kaupunginhallitus, kokous 22.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 120 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:7533/00.01.03/2020

Perustelut

1) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan maakuntavaltuuston esityslistan 23.3.2021 (TRE:226/00.03.01/2021). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/

2) Lautakuntiin menossa olevia asioita:

  • Yhdyskuntalautakunta 23.3.2021
  • Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 24.3.2021
  • Sivistys- ja kulttuurilautakunta 25.3.2021
  • Alueellinen jätehuoltolautakunta 14.4.2021
  • Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2021
  • Elinvoima- ja osaamislautakunta 28.4.2021
     

3) Tampereen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020 allekirjoitetaan tilinpäätöskokouksen 29.3.2021 jälkeen sähköisesti. Sähköisessä asiakirjojen allekirjoituksessa käytetään Tampereen kaupungilla Signe-palvelua, joka varmentaa dokumentin sisällön ja allekirjoittajan henkilöllisyyden.

4) COVID-19-pandemian ja koronarokotusten tilannekuva. Katsaus käsitellään valtuuston iltakoulussa 22.3.2021 eikä kaupunginhallitukselle anneta erillistä esittelyä tässä kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden ICT-palveluvastaava Terhi Suuroselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kodan 3) käsittelyn aikana.

Aila Dündar-Järvinen ja Johanna Loukaskorpi poistuivat kokouksesta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)