Kaupunginhallitus, kokous 22.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 116 Vetovoima&Vaikutus-tutkimuksen tulokset 

TRE:2142/00.01.02/2021

Valmistelija

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Erityisavustaja Kaisa Läärä, puh. 040 806 3640, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampere on osallistunut T-Media Oy:n joulukuussa 2020 toteuttamaan Vetovoima&Vaikutus-maine- ja vetovoimatutkimukseen, jossa selvitettiin kaupunkien vetovoimaa erityisesti potentiaalisten asukkaiden joukossa. Vetovoima&Vaikutus-tutkimusmallissa kaupungin saama vetovoimapistemäärä muodostuu kuuden eri osa-alueen keskiarvona: elinvoima, yhteisö, ympäristö, sijainti, palvelut ja kustannusrakenne. Tutkimukseen vastasi 1 696 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Suomen vetovoimaisimpia kaupunkeja ovat Tampere ja Kuopio. Kymmenen suurimman kaupungin joukossa hyvän arvosanan saavat myös Jyväskylä, Turku, Oulu ja Espoo. Vaikka asukasluvultaan kymmenen suurimman kaupungin saamissa arvoissa on selkeitä eroja, niin kaikkien kaupunkien vetovoimassa korostuvat erityisesti alueen elinvoiman, sijainnin ja tarjottavien palveluiden merkitykset.

Tampere on kymmenen suurimman kaupungin joukossa poikkeus ollen ykkönen sekä vetovoimassa että Luottamus&Maine-mallissa, jossa mitataan esimerkiksi kaupungin hallinnon toimivuutta ja mainetta työnantajana.

T-Media Oy:n toimitusjohtaja Harri Leinikka esittelee tutkimuksen tuloksia kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Vetovoima&Vaikutus-tutkimuksen tulokset merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden T-Media Oy:n toimitusjohtaja Harri Leinikalle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle sekä johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaisa Läärä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)