Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 295 Hakametsän Sport Campus -hankkeen tilannekatsaus ja konsepti- ja toteutuskilpailun käynnistyminen 

TRE:5665/00.01.05/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 442 ja hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hakametsä Sport Campus -hankkeen tavoitteena on luoda Tampereen Hakametsän alueelle uudenlainen liikunnan ja urheilun keskittymä. Hanke tulee sisältämään runsaasti uudisrakentamista sekä alueella olemassa olevien rakennusten kunnostamista. Valmistuessaan Hakametsä Sport Campus tarjoaa nykyaikaiset ja monipuoliset puitteet liikunnan harrastajille, urheiluseuroille ja -järjestöille, huippu-urheilijoille, liikuntaliiketoiminnalle sekä tutkimus- ja kehitystyölle.

Hakametsän alueen kehittämisen lähtökohta on Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen monitoimiareenan valmistuminen jääkiekon liigakaudelle 2021-2022, jolloin Hakametsässä nyt toimivat tamperelaiset jääkiekkoseurat (Tappara ja Ilves) siirtyvät harjoittelemaan ja pelaamaan ottelunsa monitoimiareenalle. Kehityshankkeen ytimessä on vuonna 1965 valmistunut Hakametsän jäähalli tulevine toimintoineen sekä alueen asunto-, palvelu- ja liikerakentaminen. Hakametsä Sport Campus on tamperelaisten, alueellisten että valtakunnallisten urheiluseurojen ja -järjestöjen, huippu-urheilutoimijoiden, julkisten ja kaupallisten liikuntapalveluiden, maankäytön suunnittelijoiden, kiinteistökehittäjien sekä muiden toimintaan liittyvien sidosryhmien välisen yhteistyön tulos. Yhteistyö on suunnittelun kulmakivi hankkeen alusta loppuun ja se jatkuu myös toiminnan käynnistyessä.

Yhdessä liikunta- ja urheiluyhteisön kanssa luodun vision mukainen Hakametsä Sport Campus on merkittävä koulutuksen, harjoittelun, tutkimuksen ja toimintojen keskittymä: liikunnan ja huippu-urheilun uusi keskus. Se on alan uuden liiketoiminnan innovaatio- ja kehitysympäristö ja veturi liiketoiminnan kansainvälistymiselle ja viennin kasvulle. Monien eri lajien ja liikuntaliiketoiminnan toimiminen samalla alueella lisää innovaatioita, yhteistyötä ja uusia mahdollisuuksia. Alueelle syntyy uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia monipuoliseen liiketoimintaan. Kaupallisten toimijoiden läsnä-olo alueella edistää kustannustehokkuutta ja palvelutarjontaa sekä luo elinkeinoelämälle kasvumahdollisuuksia.

Hakametsä Sport Campus sisältää kansalaisten käyttöön tarkoitetun monipuolisen liikuntapalveluiden alueen, joka kutsuu eri lajien ja liikuntamuotojen harrastajat iästä riippumatta viihtymään liikunnan parissa. Lisäksi Sport Campus toimii (tamperelaisen) seuraurheilun, koululiikunnan, kuntoutuksen ja työkykytoiminnan sekä tulevien huippu-urheilijoiden tukikohtana. Sport Campus edistää huippu-urheilun olosuhteita huomioiden urheilijan koko polun, mahdollistaen harjoittelun, opiskelun, asumisen ja muut huippu-urheilijaksi kehittymiseen vaikuttavat asiat.

Tavoiteltava aluekokonaisuus tiivistää Tampereen kasvavaa kaupunkirakennetta ja muodostaa osan Kaleva-Hakametsä-paikalliskeskusta. Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän risteyksen tuntumaan kehittyvä paikalliskeskus tukeutuu jatkossa voimakkaasti joukkoliikenneyhteyksiin, kuten vuonna 2021 valmistuvaan Tampereen Ratikkaan. Sen ytimenä on Sarvijaakonaukion vaihto-pysäkki, joka tekee alueesta merkittävän liikenteellisen solmukohdan. Matkaa pysäkiltä Hakametsän Sport Campukselle on runsaat neljäsataa metriä. Hakametsän alueen saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen on erinomainen

Kaupunginhallituksen hyväksyi 16.9.2019 § 389 Hakametsä Sport Campus -hanketta koskevan alueen kehittämisen konsepti- ja toteutuskilpailun. Päätöksen mukaisesti valmisteltu kilpailu voidaan käynnistää kesäkuussa 2020. Kilpailun tavoitteena on löytää toimiva kokonaiskonsepti Hakametsän jäähallin alueelle. Kehitettävä alue on kaava-alue 8792 Hakametsän urheilualueen uudistaminen. Alueen koko noin 14 hehtaaria. Kilpailulla etsitään konseptia ja konseptin toteuttajaa. Kilpailun valmistelua on ohjannut pormestari Lauri Lylyn 5.9.2018 § 120 nimeämä Hakametsän alueen kehittämistä ohjaava työryhmä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Hakametsän Sport Campus -hankkeen tilannekatsaus ja konsepti- ja toteutuskilpailun käynnistyminen merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, hankejohtaja Tero Tenhuselle ja projektipäällikkö Markus Joonakselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Tero Tenhunen, Markus Joonas, Pekka Ranta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)