Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

§ 298 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- elinvoima- ja osaamislautakunnan 10.6.2020
- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 11.6.2020
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 17.6.2020 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus
- yhdyskuntalautakunnan 9.6.2020
- yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston 11.6.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 18 Lausunto Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristölupahakemuksesta, 16.06.2020
§ 19 Kaavoituksen lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselle Tampereen seudullisen raitiotiehankkeen YVA -päätösasiassa, 16.06.2020
§ 20 Lausunto Mustavuori Oy:n vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, 18.06.2020
§ 21 Lausunto Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n ympäristölupahakemuksesta, 18.06.2020

Hankejohtaja
§ 49 Tammelan asuinkerrostalojen energiatehokkuutta käsittelevä selvitys, lisätyö, 16.06.2020

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 118 Tuntiopettajan virkasuhteen täyttämättä jättäminen , 15.06.2020
§ 119 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Pyynikin kampukseen 3.8.2020 alkaen, 16.06.2020
§ 120 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.8.2020 alkaen, 16.06.2020
§ 121 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.8.2020 alkaen, 17.06.2020
§ 122 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.8.2020 alkaen, 18.06.2020
§ 123 Opinto-ohjaajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.8.2020 alkaen, 18.06.2020

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 77 Kulttuuripääkaupunkihankkeen kansainvälisen ohjelmatyön asiantuntijatyön pienhankinta ilman kilpailuttamista, 12.06.2020
§ 79 Tapahtumapalveluihin liittyvän asiantuntijatyön hankinta , 17.06.2020
§ 82 Hankintaoikaisupäätös Startup-talon käyttöoikeussopimus, 18.06.2020

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 69 Uranraitin tukiseinän verhousurakka, 16.06.2020
§ 71 Tampereen raitiotien suunnitteluohjeen hankinta, lisätyön tilaaminen AFRY Finland Oy:ltä, 16.06.2020
§ 72 Hervannan baana vaihe 2 urakka, 16.06.2020
§ 70 Öljyvahingon jälkitorjuntaviranomaisen nimeäminen, 16.06.2020

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 15 Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä, 12.06.2020
§ 16 Hyvän mielen Suomi -hankkeen aiesopimuksen hyväksyminen, 17.06.2020

Konsernijohtaja
§ 73 Konsernihallinnon palvelujen hinnat 1.1.2020 alkaen, 15.06.2020
§ 77 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen viranhaltijan virheestä koituneesta vahingosta, 17.06.2020
§ 74 Konsernimääräys: Päätöksenteko henkilöstöasioissa, 15.06.2020
§ 75 Konsernimääräys: Tietosuojaan ja rekisteripitoon liittyvät vastuuroolit, 15.06.2020
§ 76 Konsernimääräys: Tampereen kaupungin laskutus- ja perintäohje, 15.06.2020

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 126 Sosiaalityöntekijän viran määräaikaisen sijaisuuden täyttäminen Gerontologisessa sosiaalityössä, 15.06.2020

Pelastusjohtaja
§ 55 Kevytkuorma-auton nelivetoisen alustan hankinta, 16.06.2020
§ 57 Sopimus ensihoidon suojavaatehankintoja koskevasta hankintayhteistyöstä, 18.06.2020

Pormestari
§ 78 Vieraanvaraisuus Nordens Hus - Pohjolan Talo r.f.:lle 4.11.2020, 12.06.2020
§ 79 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen valtakunnallisille museopäiville ja Suomen museoliiton 97. vuosikokoukseen Helsingissä, 16.06.2020
§ 80 Avustus Tampereen ylioppilaskunnan kunniaesineistön perustamiskustannuksiin sekä vieraanvaraisuus Tampereen ylioppilaskunnan kunniaesineistön vihkimistilaisuuden osallistujille 24.10.2020, 16.06.2020
§ 81 Alueellisen jätehuoltolautakunnan osallistuminen koulutustilaisuuteen ja tutustuminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan, 16.06.2020

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 13 Taaleri Allokaatio 50 -rahasto-osuuden myyminen ja Taaleri Impakti -rahasto-osuuden ostaminen, 17.06.2020
§ 14 Tarpeettoman pankkitilin lopettaminen OP Osuuskunnassa, 18.06.2020
§ 15 Tuomi Logistiikka Oy:n konsernitilin luottolimiitin korottaminen, 18.06.2020

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 51 Rakennuttamispäällikön viran täyttäminen ilman julkista hakua, 16.06.2020
§ 54 Katuinsinöörin viran täyttäminen katutilavalvonnassa, 17.06.2020

Strategiajohtaja
§ 17 Hankintojen kehittämisen asiantuntijapalvelun ja valmennusten pienhankinta Valor Partners Oy:ltä, 12.06.2020
§ 18 Osallistuva budjetointi -projekti, 17.06.2020

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 11 Rakennustarkastajan viran täyttäminen rakennusvalvonnassa, 18.06.2020

Talousjohtaja
§ 5 Talouden ohje: Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkarakenteiden muuttaminen, 16.06.2020

Tietohallintojohtaja
§ 55 TampereFacta Hulevesiosion jatkokehityksen tilaus CGI Suomi Oy:ltä, 15.06.2020
§ 56 Toyme HSEQ -työturvallisuusjärjestelmän hankinta Monetra Pirkanmaa Oy:ltä, 15.06.2020
§ 57 Asiantuntijatyön tilaus PALM-työkalun vaatimusmäärittelystä Gofore Oy:ltä, 16.06.2020
§ 59 Joukkoliikenteen suunnittelu- ja vuorovaikutusjärjestelmän hankinta, 17.06.2020
§ 60 Perustietotekniikka- ja integraatiopalveluiden palvelusopimusten muuttaminen, 18.06.2020
§ 58 Vuodelta 2019 uudelleen budjetoidun ICT-kehittämismäärärahan allokointi Kotidigi-projektille - Sosiaali- ja terveyspalvelut, 16.06.2020

Viestintäjohtaja
§ 4 Tampere.fi-verkkopalvelun uudistaminen -projekti, 12.06.2020

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
§ 13 Ympäristötarkastajan viran täyttäminen kestävä kaupunki -palveluryhmän ympäristönsuojelussa, 16.06.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)