Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

§ 299 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:8010/00.01.03/2019

Perustelut

1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 17.6.2020 (TRE:680/00.03.01/2020). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/

2) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan maakuntahallituksen esityslistan 22.6.2020 (TRE:180/00.03.01/2020). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/

3) Vammaisneuvoston lausunto vammaispalveluiden tilanteesta

4) Lautakuntiin menossa olevia asioita

5) COVID-19-epidemian tilannekuva

6) Kaupunginhallituksen kevään 2020 itsearviointikysely on valmistunut. Jatketaan keskustelua itsearviointikyselyn vastauksista ja työskentelyn kehittämisestä.

7) Kaupunginhallitus sai tilannekatsauksen Tarastenjärven ja Tarasten Kiertotalousalueen laajennuksesta.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle ja johtaja Mikko Nurmiselle. Perttula oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 5) ja Nurminen kohdan 7) käsittelyn ajan.

Mikko Aaltonen poistui kokouksesta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)