Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

§ 134 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 10.3.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 12.3.2020
- luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunnan 26.2.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 47 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Hervannan kampukseen 1.4.2020 alkaen, 18.03.2020

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 40 Prokuran antaminen Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimitusjohtajalle ja prokuristisopimuksen hyväksyminen, 17.03.2020

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 11 Jäsenten ehdottaminen koulutuksellisen tasa-arvon ja positiivisen erityiskohtelun edistämistoimia varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa valmistelevaan työryhmään, 12.03.2020

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 25 Terveysportin käyttöoikeuksien hankinta sosiaali- ja terveyspalveluille vuodelle 2020, Duodecim, 19.03.2020
§ 24 Tartuntataudeista vastaavan lääkärin varahenkilöiden nimeäminen, 13.03.2020

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 35 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, 18.03.2020
§ 36 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, 18.03.2020
§ 37 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, 18.03.2020
§ 38 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, 18.03.2020
§ 39 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, 18.03.2020
§ 40 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, 18.03.2020

Koulutusjohtaja, Pyynikin kampus
§ 4 Päätoimisen määräaikaisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Pyynikin kampukseen ajalle 16.3. - 31.12.2020, 12.03.2020

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 44 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 13.03.2020
§ 45 Ohjaajan viran täyttäminen, 18.03.2020
§ 46 Ohjaajan viran täyttäminen, 18.03.2020

Pelastusjohtaja
§ 23 Palotarkastajan viran täyttäminen, 19.03.2020

Pormestari
§ 45 Tampereen kaupungin häiriötilanteiden aikaisen johtoryhmän kokoonpano ja yhteystiedot, 17.03.2020

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 4 Kiinteistö Oy Kalevan Staran liittäminen konsernitiliin, 18.03.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)