Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2019

§ 170 Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan 

TRE:2006/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtuusto myönsi 15.4.2019 Aila Dündar-Järviselle eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta. Uudeksi jäseneksi valittiin Kirsi Kaivonen ja varajäseneksi Inna Rokosa.

Aila Dündar-Järvinen on toiminut kaupunginhallituksen edustajana Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa, joten hänen tilalleen lautakuntaan tulee valita uusi kaupunginhallituksen edustaja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan kaupunginhallituksen edustaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Pekka Salmi ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Puheenjohtaja kannatti pöydällepanoehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Tiedoksi

Valittu, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)