Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2019

§ 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.


Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa lisäesityslistalla olevan asian Salibandyn Suomen mestaruudesta ja Champions’ Cupin mestaruudesta palkitsemisen käsiteltäväksi tässä kokouksessa.
 

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtajan esityksestä kaupunginhallitus päätti käsitellä pykälän 173 ennen pykälää 172.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)