Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2019

§ 177 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:112/00.01.03/2019

Perustelut

1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 24.4.2019 (TRE:755/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/

2) Lautakuntiin menossa olevia asioita

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)