Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 172 Viinikanlahden alueen kehittämisen tavoitteet ja kansainvälinen ideakilpailu 2019-2020 

TRE:2951/02.07.01/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Viinikanlahden uusi kaupunginosa on keskeinen Viiden tähden keskustan kehittämisohjelman hanke, jolla on suuri merkitys keskustan kasvua ja vetovoimaa koskevien strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Alueen kehittäminen mahdollistuu, kun nykyisin alueella sijaitsevan jätevedenpuhdistamon toiminta loppuu Sulkavuoren keskuspuhdistamon valmistuessa. Alueen suunnittelu käynnistyy kansainvälisellä ideakilpailulla 2019 - 2020. Kilpailulla haetaan kaupunkikuvallisia ja -rakenteellisia ideoita alueen jatkokehittämiselle ja asemakaavoitukselle. 

Viinikanlahden alueen pääkäyttötarkoituksia ovat asuminen, vapaa-aika ja virkistys sekä näihin liittyvät palvelut. Liikenteellisesti alue tukeutuu Hatanpään valtatiehen, missä mahdollistetaan raitiotien rakentaminen. Kilpailualueen suunnittelu ei rajoita Hatanpään alueen muita mahdollisia maankäytön muutoksia tulevaisuudessa. Kaupunki on kilpailualueen maanomistaja. Ennen kilpailua kaupunginhallitus linjaa kaupungin tavoitteet kilpailulle ja alueen kehittämiselle. Kilpailun jälkeen käynnistyy alueen yleissuunnittelu asemakaavaluonnoksen pohjaksi. Asemakaavoituksen prosessi on käynnistynyt keväällä 2019.

Kilpailun tavoitteet perustuvat Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan ja keskustan strategiseen osayleiskaavaan sekä kaupunginhallituksen hyväksymään Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmaan 2018 - 2030 ja sen kuuteen toimenpidekokonaisuuteen.

Kaupunkiympäristöä koskevat tavoitteet

1. Liikenne ja liikkuminen
Viinikanlahden alueen esteetön liikenneverkko rakennetaan ensisijaisesti raitiotiehen ja joukkoliikenteeseen sekä kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvaksi. Ranta- ja vesireitit rakennetaan palvelemaan vapaa-aikaa ja matkailua. Pysäköinti järjestetään muuntojoustavalla ja älykkäällä tavalla.  Kilpailulla etsitään hyvää liikenteen ja liikkumisen kokonaisideaa, joka sopii 2000-luvun Tampereelle.

2. Rakentaminen ja arkkitehtuuri
Viinikanlahden kaupunginosa rakennetaan osaksi Tampereen keskustaa. Kaupunki- ja maisema-arkkitehtuuri sovitetaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on mahdollisimman hiilineutraali kaupunginosa, kestävä rakentaminen ja laadukas arkkitehtuuri. Kilpailulla etsitään vaiheittain ja taloudellisesti ja toteuttamiskelpoista kaupunkirakennetta.

3. Urbaanit ulkotilat ja kaupunkivihreä
Viinikanlahden alue rakennetaan osaksi Tampereen järvenrantakaupunkia ja sen maisemaa. Pyhäjärven vesistömaisema ja rannat suunnitellaan koko keskustaa palvelevaksi julkiseksi ympäristöksi. Keskustan rantojen julkiset kaupunkitilat ja monimuotoiset viheralueet jatkuvat katkeamattomina läpi Viinikanlahden alueen. Viherympäristö jatkuu myös korttelialueille.

Toimintaympäristöä koskevat tavoitteet

4. Kaupunkikulttuuri, tapahtumat ja matkailu
Viinikanlahden rannat ja vesialueet rakennetaan oleskeltaviksi ja urbaaneiksi virkistysalueiksi kaikkien keskustan asukkaiden, muiden kaupunkilaisten ja matkailijoiden aktiiviseen käyttöön. Alueen nykyiset satamat ja harrastuspaikat ovat lähtökohta laajemmalle vapaa-ajan palvelujen ja matkailun kehittämiselle osana Tampereen järvikaupunkia.

5. Asuminen ja elämäntapa
Viinikanlahden kaupunginosaan rakennetaan kodit ja lähipalvelut vähintään 3000 asukkaalle. Kaupunginosa rakennetaan terveelliseksi ja turvalliseksi asuinympäristöksi kaiken ikäisille ihmisille. Asuntorakentamisessa mahdollistetaan joustavia tapoja asumisen, työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen, 2000-luvun ihmisten tarpeisiin. Asumisen profiloinnissa tärkeää on sijainti keskustassa ja järven rannalla.

6. Elinkeinot ja osaaminen
Viinikanlahden uusi kaupunginosa tukeutuu ensisijaisesti keskustan kaupallisiin, julkisiin ja muihin palveluihin. Uudet asukkaat tuovat lisää elinvoimaa Tampereen keskustan liike- ja palveluyrittäjille.  Lähistöllä on valmiiksi toimialoiltaan monipuolinen työpaikkatarjonta. Asumiseen liittyvät joustavan työnteon mahdollisuudet integroidaan korttelirakenteisiin. Kaupunginosassa mahdollistetaan julkisiin ja yksityisiin lähipalveluihin, matkailuun ja vapaa-aikaan perustuvat työpaikat.

Kaksivaiheinen ja kaikille avoin kansainvälinen kilpailu julkistetaan 2019 toukokuussa ja tulokset ovat selvillä keväällä 2020. Kilpailun järjestämisessä käytetään digitaalisia menetelmiä. Kilpailun järjestäjä on Tampereen kaupunki yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK:n kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tavoitteet Viinikanlahden alueen kehittämiselle hyväksytään alueen jatkotyön ja kansanvälisen ideakilpailun 2019-2020 pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle sekä hankekehityspäällikkö Minna Seppäselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Tero Tenhunen, Minna Seppänen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)