Kaupunginhallitus, kokous 23.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 405 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2020 

TRE:5633/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 14 luvun 120 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina päättämässään paikassa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksistaan 16.9.2019. Kaupunginhallituksen vuoden 2020 kokoukset esitetään pidettäväksi liitteenä olevan kokousaikatauluehdotuksen mukaisesti maanantaisin klo 13.00 kaupunginhallituksen istuntosalissa. Kerran kuukaudessa on tarkoitus pitää suunnittelupainotteinen kehittämiskokous, joka olisi pääsääntöisesti valtuuston kokousta edeltävänä maanantaina.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen vuoden 2020 kokoukset pidetään liitteenä olevan kokousaikatauluehdotuksen mukaisesti maanantaisin klo 13.00 kaupunginhallituksen istuntosalissa. Kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti valtuuston kokousta edeltävänä maanantaina, pidetään suunnittelupainotteinen kehittämiskokous.

Puheenjohtajan kutsusta kaupunginhallitus voi kokoontua muinakin aikoina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset, virastomestarit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)