Kaupunginhallitus, kokous 23.9.2019

§ 404 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8584 koskevassa asiassa 

TRE:333/10.02.01/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Patricia Nikko puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.11.2017 § 323 asemakaavan nro 8584, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39. Asunto Oy Kaijakkahovi valitti päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Lisäksi neljä yksityishenkilöä jättivät yhteisen valituskirjelmän hallinto-oikeuteen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi 23.10.2018 antamallaan päätöksellä valitukset ja Asunto Oy Kaijakkahovin oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Asunto Oy Kaijakkahovi valitti Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus antoi 10.9.2019 päätöksen asiassa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen eikä siten antanut ratkaisua valitukseen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös sisältää henkilötietoja, minkä johdosta sitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Asemakaava on kuulutettu voimaan 19.9.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 10.9.2019 taltio 4071 ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 23.10.2018 nro 18/0478/2 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Elina Karppinen, Anna Hyyppä, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)