Kaupunginhallitus, kokous 23.9.2019

§ 410 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- sosiaali- ja terveyslautakunnan 12.9.2019
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 12.9.2019 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hankejohtaja
§ 55 Tampereen Asemakeskus, pienoismallin päivittäminen , 12.09.2019
§ 56 Viinikanlahden alueen tiedonhallinnan konsepti, suunnittelu ja toteutus, 12.09.2019
§ 57 Näsinsillan välitukien vedenalaiset tarkastukset, 12.09.2019
§ 58 Näsin siltojen muutos- ja korjaussuunnittelu, 12.09.2019
§ 59 Kauppahallin korttelin opastus sekä sisäänkäyntien ja kulkureittien ilme, lisätyö, 12.09.2019

Henkilöstöjohtaja
§ 58 Liikunta- ja kulttuurietuuden sähköisen maksuvälinepalvelun hankintaa koskevan option käyttäminen, 18.09.2019

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 109 Valaisinvaihtourakan 2019 hankinta, 19.09.2019
§ 110 Ojala-Lamminrahkan alueen rakennuttamispalvelut, 19.09.2019

Konsernijohtaja
§ 111 Lausunto oikeusministeriölle julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä, 16.09.2019

Palvelulinjapäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelut
§ 91 Sosiaaliohjaajan määräaikaisen viran täyttäminen aikuissosiaalityössä, 18.09.2019

Pormestari
§ 96 Vieraanvaraisuus Suomalais-ruotsalaiselle kääntäjäseminaarille 10.10.2019, 18.09.2019
§ 97 Vieraanvaraisuus Suomen Työväen Urheiluliitto TUL:n Tampereen piirin Seurapäiville 23.11.2019, 18.09.2019
§ 98 Ilokkaanpuiston nollaenergiarakentamisen kehityshankkeen seurantaryhmän nimeäminen, 18.09.2019

Tietohallintojohtaja
§ 77 Personec F OSS -osaamisenhallintajärjestelmän hankinta koekäyttöön Monetra Pirkanmaa Oy:ltä, 17.09.2019
§ 76 Vuoden 2019 ICT-kehittämismäärärahan uudelleenallokointi - Hyvinvointi, esiselvitykset, 17.09.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)