Kaupunginhallitus, kokous 24.10.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 429 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:8741/00.01.03/2021

Perustelut

1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on toimittanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen 17.10.2022 esityslistan (TRE:544/00.03.01/2022). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/

2) Pirkanmaan liitto on toimittanut Pirkanmaan maakuntahallituksen kokouksen 17.10.2022 esityslistan (TRE:446/00.03.01/2022). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/

3) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on toimittanut Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen kokouksen 26.10.2022 esityslistan (TRE:531/00.03.01/2022). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta https://tampereenseutu.fi/seutuyhteistyo/seutuhallitus/

4) Lautakuntiin menossa olevia asioita:

  • yhdyskuntalautakunta 25.10.2022
     

5) Suomiradan tilannekatsaus

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esteellisyys

  • Juha Yli-Rajala ilmoitti esteellisyytensä kohdan 5) käsittelyyn (hallintolaki 28. 5 §). Kaupunginhallituksen pyynnöstä häntä kuultiin asiantuntijana. Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 5) käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)