Kaupunginhallitus, kokous 24.8.2020

§ 337 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 12.8.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 13.8.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 102 Tontin 837-213-1024-8 ja sillä olevan rakennuksen myyminen, 17.08.2020

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 91 Kaupunkipyöräjärjestelmän hankinta, 19.08.2020

Konsernijohtaja
§ 90 Yhteishankintoihin liittyvistä toimintatavoista päättäminen, oppikirjat, 14.08.2020
§ 89 Salainen, 14.08.2020
§ 87 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n puolesta myönnetyn omavelkaisen lainatakauksen muuttaminen, 14.08.2020
§ 84 Salainen, 14.08.2020
§ 88 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta joukkoliikenteen palvelutason muutoksesta, 14.08.2020
§ 91 Salainen, 14.08.2020

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 165 Johtavan sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen sosiaalipalvelujen neuvonnassa, 19.08.2020
§ 166 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Sosiaalipalvelujen neuvonnassa, 19.08.2020

Pormestari
§ 92 Lahjaesineiden hankinta vuonna 2020, 13.08.2020
§ 93 Sara Hildénin Taidemuseon arkkitehtuurikilpailun tuomariston nimeäminen, 20.08.2020

Tietohallintojohtaja
§ 71 Yritys-CRM -järjestelmän hankinnan valmistelua koskevien asiantuntijapalveluiden tilaaminen Gofore Oyj:ltä , 18.08.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)