Kaupunginhallitus, kokous 24.8.2020

§ 338 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:8010/00.01.03/2019

Perustelut

1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 26.8.2020 (TRE:680/00.03.01/2020). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/

2) Lautakuntiin menossa olevia asioita

3) COVID-19-epidemian tilannekuva sekä tapahtumatoiminta poikkeustilanteessa syksyllä 2020

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle ja suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojalalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 3) käsittelyn ajan.

Kalle Kiili ja Minna Minkkinen poistuivat kokouksesta keskustelun aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)