Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 173 Henkilöstöasioita koskevien valtuustoaloitteiden käsittely kaupunginvaltuustossa 

TRE:3059/00.01.02/2021

Valmistelija

  • Pietikäinen Niina, Henkilöstöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen,​ puh. 040 707 9147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 115 §:n mukaan: ”Valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteessa tulee mahdollisuuksien mukaan arvioida aloitteen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset tai säästöt. Kaupunginhallituksen tulee saattaa aloite valtuuston lopullisesti käsiteltäväksi yhden vuoden kuluessa”.

Viimeaikaisen keskustelun perusteella on tarkoituksenmukaista tarkentaa aiempia kaupunginvaltuuston 12.10.2005 § 341 hyväksymiä linjauksia. Jatkossa myös henkilöstöasioita koskevat valtuustoaloitteet käsitellään talousarviovalmistelun yhteydessä, mikäli niihin sisältyy talousvaikutuksia. Jos henkilöstöä koskeva valtuustoaloite kuuluu palvelualueen valmisteltavaksi ja lautakunnan vastattavaksi, olisi aloite jätettävä viimeistään kesäkuun valtuuston kokouksessa, jotta se ehtii talousarviovalmisteluun.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Henkilöstöasioita koskevien valtuustoaloitteiden käsittelyn linjaukset hyväksytään:

Henkilöstöasioita koskevat valtuustoaloitteet käsitellään talousarvion yhteydessä, mikäli niihin liittyy talousvaikutuksia. Tällainen aloite on jätettävä viimeistään kesäkuun valtuuston kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Niina Pietikäinen, konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)